הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה

Post date: Nov 15, 2015 11:27:19 AM

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090

15.11.15

חברים שלום,

הנדון: הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה

מזומן בזה מפגש נוסף להרחבת הדיון וליבון נושאים שונים בקשר לתקנון המוצע ובמטרה לאפשר לכלל ציבור החברים להביע דעה,

הנכם מוזמנים לדיון נוסף בנושא אשר יתקיים ביום שני 23.11.15 בשעה 20:00 בבית העם.

נא השתתפותכם.

בברכה,

ועד ההנהלה