הצבעה בקלפי לאישור תיקון תקנון האגודה החקלאית

Post date: Aug 14, 2018 1:28:54 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08

תאריך: 8.08.18

לחברים שלום,

הצבעה בקלפי לאישור תיקון תקנון האגודה החקלאית

האסיפה הכללית ביום 5/8/18 אישרה (פה אחד) את ההצעה לתיקון התקנון ואת ההצעה כי הוראות התיקון שאינן סותרות את הוראות התקנון הנוכחי התקף ייכנסו לתוקף כהחלטות אסיפה עוד בטרם יאושר התיקון לתקנון על ידי רשם האגודות. החלטות אלה של האסיפה מובאות לאישור בקלפי.

  1. ההצבעה בקלפי תתקיים בספריה ביום ראשון 19.08.18 בין השעות 17:00-21:00.
  2. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח יצביע בשמו. בנוסף חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של כל חבר אגודה להצביע בשמו.
  3. דברי הסבר לתיקון התקנון מחולקים לתאי הדואר של החברים וזמינים באתר הישוב. עותק מלא של התיקון לתקנון ושל התקנון הקיים של האגודה ניתן לקבל במזכירות האגודה החקלאית או במייל.
  4. אישור התקנון כפוף לתנאים שלהלן:
  5. השתתפו בהצבעה לפחות 2/3 מכלל חברי האגודה;
  6. הצביעו בעד התיקון רוב של 3/4 מהמצביעים.
  7. ככל ולא יאושר תיקון התקנון בהתאם לתנאים שלעיל, תתקיים אסיפה נדחית שעל סדר יומה תיקון התקנון.
  8. האסיפה הנדחית שעל סדר יומה תיקון התקנון תתקיים ביום שני 27.08.18 בשעה 20:00 בבית העם.
  9. לאחר אסיפה זו, תתקיים ההצבעה בקלפי שייערך ביום ראשון 9.09.18 בין השעות 17:00-21:00 בספרייה.
  10. אישור תיקון התקנון באסיפה הנדחית יכול להתקבל בכל מספר של משתתפים, ובלבד שיצביעו בעד התיקון רוב של 3/4 מהמצביעים.

בברכה,


ועדת קלפי

יואב שגיא – יו"ר

ליטל סופרי

ניר סופר