היערכות לשעת חירום

Post date: Aug 21, 2012 4:44:55 AM

כחלק מהערכות ועדת בטחון וועד המושב לשעת חירום אנו פונים לחברים בבקשה

לעדכן את המזכירות למי מהחברים יש בבית מקלט/ממ"ד ולמי אין.

אנו מנסים למצוא פתרון ולצוות את החברים שאין בביתם מקלט/ממ"ד למקלט הציבורי הקרוב לביתם.

נבקשכם למלא את הטופס המצורף או להודיע במזכירות.

בברכה,

נמרוד סופרי

ועדת בטחון