חוזר לחברים לחודש נובמבר

Post date: Nov 28, 2011 7:13:26 AM

פינת משחקים ליד המזכירות והצרכניה - הגענו להסדר עם המועצה האזורית שהיא תדאג לטיפול המתקנים ותחזוקתם באופן שוטף.

לאחר השיפוץ והניקיון אנו מבקשים מהחברים לשמור על המתקנים.

היטל ביוב – מזה מספר חודשים מנהל הועד המקומי עם הועד החקלאי משא ומתן עם המועצה על גובה ההיטל למשקים ולהרחבות.

עד גמר ההסדר שיקח לפחות עוד חודש ימים – אנו נעדכן את החברים בהרחבות על גובה ההיטל, כאשר התשלום יהיה במרוכז ובגין זאת נקבל הנחה.

במסגרת ההסדר החברים יחתמו במזכירות על טפסי ההסדר.

כבישים ומדרכות – אנו פועלים במרץ מול משרד התחבורה והמועצה על המשך שיפוץ הכבישים והמדרכות. במידה והמועצה תעזור לנו יתכן שמשרד התחבורה יעתר לבקשתנו ויתן לנו תקציב לנושא.

מועדון הנוער – בימים האחרונים נעשים שיפוצים במועדון הכוללים רכישת ציוד.

המועדון יפתח בימים א', ג' , שעות הפעילות מחולקת לפי גילאים ובהשגחת רוית הענ"קית ורן הגרעינר. הפעילות תחל בתחילת חודש דצמבר.

שעות הפעילות יפורסמו באתר.

כמו כן, חניכי ט' יחלו בפעילות להקרנת סרט בימי שישי אחת לשבועיים לכיתות א'-ד' בעלות של 10 ₪ המיועדים לעזרה במימון קורס המד"צים בקיץ. (חניכי שכבה ט' מיועדים להדריך בקן בשנה הבאה).

גרעין עודד – אושר תקציב ע"י המועצה להתקנת פרגולה לקומונה של גרעין עודד ובימים אלה מבוצעת העבודה.

שביל למרפאה – הוקם שביל למרפאה על מנת להקל על בעלי העגלות והמוגבלויות.