חוק השמירה

Post date: Jun 23, 2010 2:04:35 PM

לאחר למעלה מ-4 שנים של בירוקרטיה, בשעה טובה אושר במליאת המועצה חוק עזר לשירותי שמירה – בהתאם לסעיף 2 (ב) לחוק עזר למטה יהודה (שירותי שמירה) התש"ע 2010.

בישיבת הועד המקומי מיום 25.2.08 אושר להפעיל את חוק העזר בישוב .

ועד המושב קיים מכרז להפעלת שירותי השמירה בישוב והוחלט לקבל את הצעת חברת צוות 3 מערכות מיגון בע"מ.

השמירה הינה 24 שעות ביממה, סייר + רכב.

ניתן להתחבר לשירותי מוקד בתשלום – המחיר יקבע סופית בהתאם למספר המשתמשים.

תעריפי היטל השמירה יפורסמו לאחר קבלת החברה שתזכה במכרז ובהתאם לעלויות.

החוק יכנס לתוקף בתוך 30 יום מהודעה זו.

אנו מקוים שנוכל לייצר בשמירה של 24 שעות יותר בטחון ויותר שמירה.