הודעה על שיבושים באספקת המים

Post date: Mar 15, 2012 9:46:26 AM

עקב עבודות לשיפור אמינות אספקת המים, צפויים שיבושים באספקת המים

ביום שני 19.3.12 מהשעה 08:00 עד השעה 15:00.

נא להיערך להפסקת מים מלאה