הודעה על שיבושים באספקת המים

Post date: Dec 16, 2010 10:38:00 AM

חברת מקורות הודיעה על שיבושים באספקת המים ביום ראשון 19.12.10

בין השעות 08:00 - 15:00

נא להיערך להפסקת מים מלאה. נא להודיע לשכניכם.

פרטים נוספים אצל נציג מקורות, אריה 050-8772810