קבוצת אפיה לבנות נוער

Post date: Apr 24, 2013 8:26:18 AM

לפני כשבוע החלה לפעול קבוצת אפיה לבנות נוער.

דניאל שבו והבנות יפגשו בימי חמישי, לשעתיים של אפיה והנאה.

אנו מקווים שיוזמה זו תגרור אחריה יוזמות נוספות לפתיחת קבוצות עניין בקרב בני הנוער.

תודה ליעל מגן תות על האפשרות להשתמש במבנה הגן

תודה לוועד במושב על קניית החומרים

בעקר תודה לדניאל על הנכונות לתרום.