הפסקת חשמל

Post date: Feb 11, 2013 8:06:14 AM

חברים שלום,

התקבלה הודעה מחברת חשמל כי עקב ביצוע עבודות לשיפור ותחזוקה של רשת החשמל תהיה הפסקת חשמל

ביום ראשון 17.2.13

משעה 08:30 עד שעה 16:00

מומלץ ע"י חברת חשמל לנתק מהשקע מכשירים בעלי רכיבים אלקטרוניים רגישים.