הפרדת מדידת מים במשקים

Post date: Sep 9, 2014 6:07:43 AM

ביום שלישי 30.9.14 בין השעות 09:00-12:00 תתקיים בקורת של נציגי רשות המים בכל המשקים לבדיקת תקינות הפרדת המדידה של המים הביתיים מהחקלאיים.

הינכם מתבקשים לבדוק כי מתקיימת ונשמרת הפרדת מונים למדידה נפרדת של צריכת המים הביתיים שאושרו ע"י רשות המים.