הפעלת צהרונים - בקשה לקבל הצעות

Post date: Aug 2, 2012 10:43:23 AM

ועד המושב פונה בבקשה לקבל הצעות להפעלת צהרון בגן הילדים במושב טל-שחר בשנת הלימודים (תשע"ג) הבאה.

על פי הנחיות המועצה, האישור לקיום הצהרון הינו לגן אחד בלבד.

תנאי השתתפות:

1. חתימה על התחייבות למלא אחר הוראות המועצה (ניתן לקבל במזכירות).

  1. חתימה על הסכם הפעלה.
  2. מחיר חודשי לילד.
  3. חתימה על הסכם (ניתן לקבל במזכירות).
  4. צירוף פוליסת ביטוח (במידה וההצעה זוכה, להגיש לפני הפעלת הצהרון).
  5. הסכם הסעדה (במידה וההצעה זוכה, להגיש לפני הפעלת הצהרון).
  6. שיקים לתשלום למועצה בסך 1000 ₪ לחודש (במידה וההצעה זוכה, להגיש לפני הפעלת הצהרון).
  7. שיק בסך 500 ₪ לועד הגן עבור ציוד מתכלה (במידה וההצעה זוכה, להגיש לפני הפעלת הצהרון).

את כל המסמכים הרלוונטיים ניתן לקבל במזכירות המושב בימי ובשעות קבלת קהל.

המעוניינים להפעיל את הצהרון ואשר עומדים בתנאי הסף של המועצה המצ"ב

יגישו את הבקשה למזכירות עד יום שישי תאריך 10.8.12 בשעה 12:00.

המזכירות