הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 15.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

Post date: Dec 14, 2017 12:49:15 PM

14.12.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 15.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

    1. תקנון חדש לאגודה - – פניית חברים ועדכון התקדמות הטיפול בהגשתו לאסיפה, הצגת התקנון ודיון.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הערות: - לקראת האסיפה יישלח לכל החברים חוזר המציג את העקרונות והדגשים בתקנון החדש. כמו כן יהיה ניתן לקבל העתק מהתקנון החדש ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com