הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

Post date: Sep 17, 2015 8:36:32 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

תאריך: 25.08.15

אסיפה כללית – אגודה חקלאית -

הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. קבלת חברים לאגודה:

א. כרמל ודותן גורן – משק 38.

ב. איריס ורני דובנוב – משק 80.

ג. עדי הראל – משק 85.

ד. קרן ואיתי מדיוני – משק 3.

ה. איריס וליאור מדיוני – משק 20.

ו. סול ושלמה עיני – משק 84.

ז. אורית פטורי – משק 25.

ח. רועי פישמן – משק 5.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות