הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 2

Post date: May 10, 2018 2:56:14 PM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08

תאריך: 10.05.18

לחברים שלום,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 2

משתתפים: אסי פטורי – יו"ר, לילך ישראל, עוזי מדינוי.

פיני חלג – מזכיר האגודה

מהלך הישיבה:

  1. נתקבלו 7 מועמדויות לוועד האגודה.
  2. לאחר פתיחת המעטפות ובדיקת כשרות המועמדים:

א. להלן רשימת המועמדים לבחירה לוועד האגודה לפי סדר א-ב:

  1. אורבך מלכה – משק מס' 43.
  2. דקל חיים – משק מס' 45.
  3. הראל זאב – משק מס' 38.
  4. ויילר דוד – משק מס' 96.
  5. סבוראי שחר – משק מס' 28.
  6. עבאדי יעקב – משק מס' 57.
  7. קנבל רומי – משק מס' 78.

מתוכם יבחרו 4 חברים לוועד האגודה.

  1. הבחירות הנ"ל תתקיימנה ביום שני 21.05.18 בין השעות 17.00-21.00 בספריה.
  2. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח יצביע בשמו. בנוסף

חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של כל חבר אגודה להצביע בשמו ובלבד.

  1. ערעורים באשר לתהליך הבחירות יש להגיש בכתב למזכירות האגודה עד ליום חמישי 17.05.18 עד שעה 12.00.

בברכה

ועדת קלפי

אסי פטורי – יו"ר

ליל ישראל

עוזי מדיוני