הנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחר

Post date: Feb 6, 2017 12:13:35 PM

1.02.17

חברים שלום,

הנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחר

מובא בזה לעיונכם תקנון מוצע לתב"ע מפורטת למושב, אשר הוכנה ע"י האדריכל אבי בן גור בשיתוף וועד האגודה וועדת תכנון.

המסמך מובא לידיעתכם כטיוטה לפני שנבדק לפרטיו ע"י הוועד וועדת תכנון על מנת לקצר את תהליך גיבוש התכנית.

עיקרי הנושאים שנקבע לכלול במסגרת התכנית:

  • פל"ח (פעילות לא חקלאית)
  • תוספת יח' דיור לכל נחלה (יחידת מגורים שלישית)
  • קביעת מספר כולל של יחידות הדיור
  • הגדלת זכויות בניה למגורים בנחלה
  • שימושים תיירותיים של קיט ונופש בשטחי האגודה
  • קביעת זכויות בניה בשטחים חקלאיים

התאמת השימושים הכלליים בישוב ובנחלות בהתאם להחלטת עדכניות של רשות מקרקעי ישראל, ומשרדי הממשלה (משרד הפנים ומינהל התכנון שעבר לאחריות משרד האוצר).

ניתן לעיין במסמכי התכנית במזכירות האגודה בשעות בהן היא פועלת ולהעיר הערות עד ליום שלישי 28.02.17 בשעה 12:00.

מיד ובסמוך למועד זה יקיימו ועד האגודה וועדת תכנון דיון מקצועי בשיתוף האדריכל בן גור בכל ההערות ולהטמעת השינויים שיתקבלו. בסיום התהליך תזומן אסיפה כללית להצגת התכנית הכוללת ולאישורה.

לאחר אישור האסיפה הכללית תוגש התכנית לאישור הועדה המחוזית.

דעתכם חשובה לנו – תודה על שיתוף הפעולה

בברכה,

יו"ר וחברי וועד ההנהלה