גיזום/עקירה/העתקת צמחיה

Post date: Jan 14, 2013 12:17:10 PM

במהלך השבוע/שבועיים הקרובים יחלו בעבודות לסלילת מדרכה והרחבת כביש הרומנים מצומת לוגסי לכיוון צומת קציר/לטוין.

לצורך ביצוע העבודה יש צורך בביצוע גיזום/עקירה/העתקת צמחיה בטווח התוואי של הכביש והמדרכה.

אנו ממליצים בפניכם על עקירה והעתקת עצים באופן עצמי של בעלי המשקים על מנת למזער נזקים ואף להוזיל עלויות.

בעלי המשקים מצד ימין ממשק לוגסי עד משק ברנשטיין מתבקשים לגזום/לעקור את הצמחיה 3 מ' מקצה הכביש הקיים.

בעלי המשקים מצד שמאל: ממשק לוינס עד משק עזר פלוסוף שמואל מתבקשים לגזום/לעקור את הצמחיה 4 מ' מקצה הכביש הקיים.

במידה ולא יבוצעו העבודות ע"י בעלי המשקים, נאלץ לבצע זאת באמצעות הקבלן ולחייב את חשבונם האישי בגין העבודות.

אנו נעשה ככל שביכולתנו לא לפגוע באיכות החיים של התושבים ובהסדרי התנועה השוטפים.

הינכם מתבקשים להתאזר בסבלנות, לנהוג במשנה זהירות ולהישמע להנחיות הקבלן בשטח.

תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,

ועד מקומי ועד חקלאי