עדכונים בנושא השאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין מיום 8.07.15 :

Post date: Jul 30, 2015 7:41:11 AM

לחברים שלום,

בהתאם להחלטת ועד האגודה מאמש ובהתאם להנחיתו להלן מס' עדכונים בנושא השאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין מיום 8.07.15 :

1. מועד הגשת הצעות נדחה ליום ראשון 16.08.15 שעה 12:00.

2. תקופת העיבוד הינה לשנתיים החל מ- 1.10.15 ועד 30.09.17.

חוזר מעודכן יופץ לחברים בתאי הדואר ביום ראשון הקרוב 2.08.15.

לידיעתכם

בברכה

פיני חלג - מזכיר

מושב טל שחר

054-7448732

--

בברכה

פיני חלג - מזכיר

054-7448732