עדכון מועד אסיפה אסיפה כללית של חברי טל-שחר )משקים( הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 05.08.18 בשעה 11:00 בבית העם

Post date: Jul 22, 2018 2:35:55 PM

לתשומת לבכם:

האספה הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם.

מצ"ב חוזר מעודכן.