הודעות לתושבי טל שחר

הודעות שוטפות לתושבי טל שחר

חוזר-אסיפה-הכללית-נכון-ליום-29012019 — DEC 06, 2018 09:23: AM

2החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר — DEC 06, 2018 09:23: AM

החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר — NOV 14, 2018 09:23: AM

אספה כללית אגודה חקלאית 18.10.2018 — OCT 21, 2018 09:23: AM

פרוטוקול-ישיבת-ועד-הנהלה-מס-157 — OCT 16, 2018 09:23: AM

ישום הזכויות החדשות בחלקות המגורים — SEP 25, 2018 11:52: AM

טיפול בנמלת האש הקטנה - מכתב לתושבים — SEP 16, 2018 11:30: AM

הצבעה בקלפי לאישור תיקון תקנון האגודה החקלאית — Aug 14, 2018 1:28:54 AM

תקנון מוצע — Aug 2, 2018 2:27:13 PM

עדכון אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם. — Aug 2, 2018 2:18:57 PM

עדכון מועד אסיפה אסיפה כללית של חברי טל-שחר )משקים( הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 05.08.18 בשעה 11:00 בבית העם — Jul 22, 2018 2:35:55 PM

פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3 — May 17, 2018 9:59:41 AM

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 2 — May 10, 2018 2:56:14 PM

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 149 — May 8, 2018 12:25:48 PM

בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לועד האגודה — May 1, 2018 6:46:40 AM

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית — Apr 13, 2018 6:56:59 AM

הצגת תכנית האב הכוללת שהאגודה גיבשה למושב — Feb 25, 2018 8:20:06 AM

עדכון — Feb 19, 2018 10:40:31 AM

סעיפים בטיוטת התקנון של הועד מול ההצעה של יואב שגיא מיום 29.1 — Feb 5, 2018 2:11:32 PM

הזמנה לקבלת הצעות למכירה ציוד השקעה של החברה — Feb 5, 2018 2:07:12 PM

תכנית אב כוללת למושב — Jan 29, 2018 10:38:41 AM

פרוטוקול אסיפה כללית נדחית מיום 22.01.18 — Jan 25, 2018 9:27:37 AM

תכנית אב כוללת למושב — Jan 25, 2018 9:22:19 AM

הצעות לעדכון התקנון לדיון באסיפה הכללית 29/1/18 — Jan 23, 2018 6:14:19 PM

דיון בהצעה לשינוי התקנון שהוכנה לאחרונה על ידי צוות הניסוח במלואה וללא שינויים. — Jan 23, 2018 4:00:06 PM

התנדבות לארגון חגיגות ה- 70 להקמת המושב — Jan 17, 2018 11:42:23 AM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית עדכון מועד — Jan 14, 2018 8:00:41 AM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית — Jan 9, 2018 7:15:03 PM

חוזר לאסיפה כללית — Jan 5, 2018 11:21:26 AM

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 15.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם. — Dec 14, 2017 12:49:15 PM

הנדון: נציג לאסיפה כללית של להקות רביה מבואות ירושלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ — Oct 24, 2017 7:10:14 AM

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית — Jul 27, 2017 12:00:41 PM

מתאר מטה יהודה להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה ועוד.. — Jul 17, 2017 8:09:58 AM

ועדת ביקורת — Jun 27, 2017 6:37:01 AM

פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות — Jun 20, 2017 5:42:48 AM

פרוטוקול ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת מיום 13.06.17 — Jun 13, 2017 6:00:44 PM

מצ"ב לידיעתכם : פרוטוקול ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת מיום 13.06.17‎ — Jun 13, 2017 5:58:29 PM

מצ"ב פרוטוקול מס' 1 של ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת — Jun 4, 2017 11:19:01 AM

שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין — May 30, 2017 7:39:09 AM

אסיפה כללית ועד חקלאי — May 16, 2017 11:02:56 AM

הנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחר — Feb 6, 2017 12:13:35 PM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית 16.01.17 — Jan 16, 2017 7:24:40 PM

בפרוס השנה החדשה מובאים לפניכם תמצית של נושאים שטופלו ומטופלים ע"י הועד המקומי. — Oct 10, 2016 8:54:33 AM

חוזר ראש השנה 2016 — Sep 28, 2016 3:13:36 AM

דף מידע, ודרכי מניעה והתגוננות- יתוש נמר האסיאתי — Sep 21, 2016 6:01:56 AM

הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה — Sep 19, 2016 6:02:52 AM

11.4.16 טיוטה לדיון - נכון ליום 1 — Sep 8, 2016 3:18:41 PM

הנדון: הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה — Sep 8, 2016 3:15:12 PM

דרוש עובד אחרי צבא — Aug 28, 2016 10:17:40 AM

ועד בית הכנסת מושב טל שחר — Aug 19, 2016 3:37:42 AM

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 6/2016 — Jun 21, 2016 5:35:54 AM

תוצאות הבחירות לועד האגודה שהתקיימו ב 23.5.16 — May 24, 2016 4:16:17 AM

תקנון טיוטה לדיון - נכון ליום 11.4.16 — May 19, 2016 2:59:17 PM

הצגת מועמדות לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ — May 16, 2016 8:28:11 PM

פרוטוקול ועדת קלפי מספר 2 — May 16, 2016 7:56:22 PM

מובא בזה דיווח על הנעשה באגודה ועל הנושאים הנמצאים על שולחנו של ועד האגודה : — Apr 21, 2016 6:18:33 AM

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית — Apr 12, 2016 6:07:04 AM

תיקון מועד הגשה מכרז ברכה — Mar 9, 2016 6:45:55 AM

הזמנה לקבלת הצעות להתקשרות עם מפעיל לבריכת השחייה מושב טל שחר — Mar 8, 2016 7:39:25 AM

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 2/2016 — Feb 24, 2016 10:38:36 AM

פרוטוקול אספה כללית נדחית — Dec 29, 2015 6:23:16 AM

להלן הרעיונות וההצעות שהועלו במפגש חברים שהתקיים בספרייה ביום 23.11.15 בנושא שדרוג תקנון האגודה — Dec 17, 2015 7:08:17 AM

הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה — Nov 15, 2015 11:27:19 AM

זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה — Oct 25, 2015 6:01:01 AM

פרוטוקול אספה כללית נדחית — Oct 21, 2015 9:21:04 AM

האגודה החקלאית ותקנונה — Oct 21, 2015 9:19:51 AM

זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה — Oct 15, 2015 7:44:46 AM

הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים — Oct 13, 2015 12:25:11 PM

נציג לאסיפה כללית של להקות רביה מבואות ירושלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ — Oct 13, 2015 4:31:11 AM

הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם. — Sep 17, 2015 8:36:32 AM

הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2 — Sep 17, 2015 8:34:15 AM

שדרוג תקנון האגודה — Sep 4, 2015 6:04:18 AM

פרוטוקול אספה כללית נדחית — Sep 3, 2015 5:37:51 AM

בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר — Aug 25, 2015 9:13:04 AM

עדכון תקנון האגודה — Aug 20, 2015 7:13:42 AM

שעות הפתיחה של הספריה בחודש אוגוסט: — Jul 30, 2015 9:12:02 AM

עדכונים בנושא השאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין מיום 8.07.15 : — Jul 30, 2015 7:41:11 AM

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות — Jun 9, 2015 6:52:51 AM

פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3 — Jun 4, 2015 11:52:11 AM

פרוטוקל ועדת קלפי 2 — Jun 2, 2015 5:10:31 AM

פרוטוקול ועדת קלפי מס 1 — May 19, 2015 2:43:56 PM

הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים — Apr 14, 2015 7:09:57 AM

מועדי פינוי הגזם בטל שחר — Mar 5, 2015 9:21:53 AM

הרשמה לעונת השחיה 2015 — Feb 16, 2015 10:42:27 AM

חוג מבוכים ודרקונים ביום שישי — Nov 6, 2014 8:58:26 AM

טיול יום לגליל 11.11.14 — Nov 2, 2014 12:00:44 PM

הפרדת מדידת מים במשקים — Sep 9, 2014 6:07:43 AM

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית — Sep 7, 2014 10:46:29 AM

טיול 60+ בעקבות אנשים וטעמים 11.5.14‎ — Apr 27, 2014 11:12:34 AM

פרוטוקול ועדת קלפי מיום 23.04.14 – פרסום תוצאות הבחירות — Apr 27, 2014 7:41:45 AM

תושבי טל שחר - שלום — Apr 6, 2014 3:23:48 PM

חדש.. בטל שחר- חוג ריצה וכושר... — Mar 18, 2014 9:26:02 AM

הזמנה לאסיפה כללית נדחית – אגודה חקלאית — Mar 18, 2014 6:54:41 AM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית תאריך: 23.02.14 — Feb 23, 2014 8:44:00 AM

טו בשבת בטל שחר — Jan 12, 2014 10:40:01 AM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית — Dec 5, 2013 1:57:23 PM

מסיבת סוף שנה — Dec 5, 2013 1:56:34 PM

חוג לגו בבית העם היום השעה 16.45 — Oct 3, 2013 10:35:19 AM

יום ראשון 13.10.13 בשעה 8:00 בבוקר נצא לטיול לצפת והסביבה. — Sep 16, 2013 8:45:49 AM

תכניות המוצעות לוותיקי מטה יהודה — Aug 27, 2013 6:13:26 AM

מכרז מים מתוקים - דחיית מועד הגשה — Aug 21, 2013 5:32:59 AM

מסע אופניים - מסע לעתיד מתוק — Aug 6, 2013 7:07:51 AM

הזמנת הצעות לשימוש זמני בקרוואן שליד הצרכנייה — Aug 5, 2013 11:20:54 AM

"וחג שבועות תעשה לך..." — May 12, 2013 6:12:42 AM

אנחנו שמחים לעדכן את מנויי הבריכה כי העונה תפתח רשמית ביום 30.5.2013 בשעה 15:00! — May 7, 2013 10:55:51 AM

חידה לשבועות — May 7, 2013 9:52:51 AM

יום טיול לצפון 5/05/13 — Apr 24, 2013 9:46:12 AM

יריד גן השחר — Apr 24, 2013 8:35:10 AM

קבוצת אפיה לבנות נוער — Apr 24, 2013 8:26:18 AM

יום הזכרון לשואה ולגבורה — Apr 2, 2013 8:08:36 AM

דרוש/ה פקיד/ה למזכירות האגודה — Apr 2, 2013 8:07:10 AM

יום טיול לתבור והסביבה 27/03/13 — Mar 19, 2013 8:51:10 AM

מושב טל שחר גם ב Facebook — Mar 5, 2013 4:15:18 PM

חוזר לחברים — Feb 26, 2013 9:07:36 AM

בריכה קהילתית בטל שחר — Feb 11, 2013 11:00:23 AM

טרמפ לתל השומר — Feb 11, 2013 8:43:07 AM

הפסקת חשמל — Feb 11, 2013 8:06:14 AM

גיזום/עקירה/העתקת צמחיה — Jan 14, 2013 12:17:10 PM

נופש באילת — Dec 30, 2012 8:00:33 AM

פעילות 60+ פתיחת שנת 2013 — Dec 25, 2012 10:11:39 AM

הזמנה למסיבת חנוכה — Dec 4, 2012 10:07:52 AM

התנדבות למשמר האזרחי/משמר הישוב/כיתת כוננות — Nov 29, 2012 8:48:19 AM

מסיבת חנוכה ל- 60+ — Nov 20, 2012 9:02:12 AM

יום נופש בחמי געש — Nov 18, 2012 7:00:09 AM

התנדבות למשמר האזרחי/משמר הישוב/כיתת כוננות — Nov 7, 2012 9:46:16 AM

תשלום היטל ביוב — Aug 29, 2012 5:22:20 AM

הנדון: היטל ביוב — Aug 21, 2012 4:49:14 AM

פרוטוקול מס' 2 של ועדת קלפי מיום 20.08.12 — Aug 21, 2012 4:47:17 AM

היערכות לשעת חירום — Aug 21, 2012 4:44:55 AM

קורס החייאה 4 שעות במושב טל שחר — Aug 7, 2012 6:37:23 AM

הפסקות מים — Aug 2, 2012 11:16:00 AM

הפעלת צהרונים - בקשה לקבל הצעות — Aug 2, 2012 10:43:23 AM

טיאוט רחובות — Aug 1, 2012 6:15:48 AM

מרוץ הלילה — Jul 15, 2012 12:13:07 PM

התעמלות בונה עצם — Jun 25, 2012 10:11:20 AM

חברת POOLMAN מחפשת עובדים — Jun 20, 2012 6:58:51 AM

קייטנת טל שחר 2012 — Jun 6, 2012 9:40:02 AM

תודה לכל מי שעזר להצלחת חגיגת שבועות: — May 31, 2012 9:02:41 AM

חג השבועות — May 30, 2012 10:20:27 AM

מרוץ ממעמקים ה6 — May 20, 2012 7:32:34 AM

פתיחת עונת הרחצה בבריכת השחיה — May 17, 2012 9:46:34 AM

כנס לקוחות בנושא שוק ההון — May 13, 2012 7:41:39 AM

...וחג שבועות תעשה לך... — May 13, 2012 6:33:49 AM

סדנה לשיפור הזיכרון בהנחיית *איריס קלייינמן — May 13, 2012 6:26:11 AM

כנס לקוחות בנושא שוק ההון — May 13, 2012 6:23:43 AM

טיול לגליל המערבי – 6.5.12 — Apr 24, 2012 9:09:46 AM

חוגגים עצמאות בטל שחר — Apr 23, 2012 9:21:33 AM

הפסקת מים — Apr 19, 2012 9:54:31 AM

מסע האופניים ה16 לזכרו של שרון אדרי — Apr 18, 2012 10:45:40 AM

מכת גניבות בטל שחר — Apr 18, 2012 8:51:27 AM

חג פסח שמח וכשר — Apr 18, 2012 7:55:25 AM

— Apr 18, 2012 7:53:19 AM

הודעות — Apr 18, 2012 7:45:26 AM

הודעה על שיבושים באספקת המים — Mar 15, 2012 9:46:26 AM

הזמנה- קונצרט יקב קדמא — Mar 13, 2012 5:44:37 AM

סדנת ארבע האחיות לרגל יום האישה הבינלאומי — Feb 19, 2012 11:20:16 AM

טיאוט רחובות — Feb 19, 2012 10:34:49 AM

לכידת כלבים — Feb 19, 2012 7:16:49 AM

גורי האריה שאהב תות — Jan 23, 2012 11:10:17 AM

שעת סיפור לילדים — Jan 23, 2012 11:06:03 AM

מערך כבישים ומדרכות סביב בי"ס "השחר" — Jan 23, 2012 10:25:48 AM

טיול חרמון לכיתות ז'-י"ב — Jan 5, 2012 11:52:43 AM

רם קציר - אמן אורח בוורטיגו — Dec 26, 2011 10:51:04 AM

ביטול מסיבות חנוכה — Dec 26, 2011 7:13:49 AM

יום כיף בחמי געש — Dec 12, 2011 9:25:59 AM

זכויות כספיות בעקבות ארוע רפואי — Nov 28, 2011 7:34:21 AM

חוזר לחברים לחודש נובמבר — Nov 28, 2011 7:13:26 AM

שעת סיפור לגילאי 2-6 — Nov 28, 2011 7:11:43 AM

מסיבת חנוכה לילדי המושב — Nov 28, 2011 6:59:39 AM

מערך כבישים ומדרכות בבי"ס האזורי יסודי "השחר" בטל שחר — Oct 5, 2011 11:35:30 AM

טיול לרמת יששכר ועמק בית שאן - 16/10/2011 — Sep 25, 2011 7:00:53 AM

חג מעלות בטל-שחר — Sep 21, 2011 5:28:26 AM

הזמנה להרמת כוסית וחנוכת בית העם והמזכירות — Sep 19, 2011 7:52:17 AM

מקלטים — Aug 23, 2011 9:53:51 AM

פתיחת הספריה — Aug 23, 2011 9:49:49 AM

מסע לעתיד מתוק במטה יהודה ב-21.10.11 — Aug 23, 2011 9:41:56 AM

תרומה לדירת גרעין עודד — Aug 3, 2011 6:32:39 AM

משפחות מאמצות לחברי גרעין עודד טל-שחר — Aug 3, 2011 6:25:13 AM

הפסקת חשמל זמנית — Aug 1, 2011 10:23:49 AM

ועדת חינוך — Jul 26, 2011 6:19:00 AM

המבשלות..... — Jul 20, 2011 5:45:23 AM

פטירת החבר יענקלה קושמרו — Jul 1, 2011 10:21:05 AM

קייטנת מס"א (מדע, ספורט אקולוגיה) 2011 — May 29, 2011 6:15:16 AM

רשימת חברי ועד חקלאי ועדות משנה — May 24, 2011 7:31:26 AM

גינה קהילתית — May 17, 2011 4:08:41 AM

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה — May 2, 2011 6:07:19 AM

גינה קהילתית — May 2, 2011 5:42:48 AM

חוגגים עצמאות במושב טל-שחר — Apr 26, 2011 7:57:30 AM

יום הזכרון לשואה ולגבורה — Apr 26, 2011 7:55:26 AM

חלוקת ערכות מגן לתושבי טל-שחר — Apr 16, 2011 7:01:09 AM

קומפוסטורים לתושבים — Apr 3, 2011 8:56:41 AM

שיבושים באספקת המים — Mar 9, 2011 11:04:47 AM

הפנינג קהילתי לחג פורים — Mar 8, 2011 10:44:19 AM

בוא להיות חברים של גן זהבה בפייסבוק — Feb 23, 2011 4:20:24 PM

הצגה לילדים - מי זה דופק בדלת — Feb 20, 2011 6:32:51 AM

תרומה לילדי ימין אורד — Feb 17, 2011 10:29:29 AM

התקנת מערכות פוטו-וולטאיות בנחלות — Feb 8, 2011 8:17:43 AM

אגוזי פקאן למכירה — Feb 6, 2011 8:38:50 AM

בואו לתייג את הילדים שלכם בדף הפייסבוק של דף זהבה — Jan 10, 2011 8:19:37 AM

מערכות סולאריות קרקעיות בחלקה א' — Jan 5, 2011 10:40:30 AM

שיבושים באספקת המים — Dec 28, 2010 12:07:41 PM

חוג טניס — Dec 23, 2010 12:09:50 PM

שב"חים — Dec 16, 2010 1:45:57 PM

מתקן טיהור טל-שחר — Dec 16, 2010 1:41:46 PM

הודעה על שיבושים באספקת המים — Dec 16, 2010 10:38:00 AM

מתארגנת קבוצת הליכה בטל שחר — Dec 11, 2010 8:20:51 AM

מבצע התחברות למוקד חברת צוות 3 — Nov 16, 2010 2:07:57 PM

הרצאה בנושא צוואות במשקים — Nov 16, 2010 2:05:05 PM

מסיבת חנוכה לילדי מושב טל-שחר — Nov 11, 2010 7:57:20 AM

פעילות לכיתות א'-ג' בקן הנוער — Nov 11, 2010 7:53:56 AM

הודעה על שיבושים באספקת המים — Nov 7, 2010 9:28:49 AM

טיול לשדה בוקר ונווה מדבר — Nov 1, 2010 8:23:59 AM

תכנית הרצאות וסיורים מועדון 60+ — Oct 25, 2010 9:24:28 AM

תהליך מיפוי הנחלות ומשקי העזר במושב — Oct 25, 2010 9:21:41 AM

סדנת שוקולד — Sep 13, 2010 8:26:16 AM

מוקד המועצה האזורית מטה יהודה — Sep 13, 2010 8:01:43 AM

שימוש במבנה ציבור — Sep 13, 2010 7:32:13 AM

טיול סליחות — Sep 13, 2010 7:31:19 AM

חוג טניס בטל-שחר — Sep 13, 2010 7:30:06 AM

המפעל ה-33 לזכרו של יוסי יפה ז"ל לכיתות ט'-יב' — Sep 13, 2010 7:29:09 AM

טיול לתל אביב-יפו — Sep 13, 2010 7:27:22 AM

— Sep 13, 2010 7:27:11 AM

קהילה מתנדבת למען יולדות — Sep 13, 2010 7:26:23 AM

ענ"קית קן השחר — Aug 18, 2010 8:20:10 AM

נסיעה ללונה פארק לתלמידי ז'-יב' — Aug 18, 2010 8:19:31 AM

צהרון לילדי הגנים בטל-שחר — Aug 18, 2010 8:18:31 AM

גרעין עודד — Aug 18, 2010 8:17:43 AM

מכתב לחברים משרון — Aug 18, 2010 8:15:09 AM

פרסום עסקים פרטיים — Jun 23, 2010 2:15:45 PM

מכרז הפעלת צהרונים — Jun 23, 2010 2:15:12 PM

איחולי מזל-טוב — Jun 23, 2010 2:14:30 PM

מכרז למתן שירותי שמירה במושב טל-שחר — Jun 23, 2010 2:14:09 PM

קייטנת "השחר" בניהולה של גלי שגב (שחם) — Jun 23, 2010 2:09:02 PM

תמונות מטקס שבועות — Jun 23, 2010 2:06:41 PM

הנחה בחנות ACE בבילו סנטר — Jun 23, 2010 2:06:00 PM

כלבים משוטטים - תזכורת — Jun 23, 2010 2:05:32 PM

חוק השמירה — Jun 23, 2010 2:04:35 PM

פתיחת עונת הרחצה בבריכת השחיה — Jun 23, 2010 2:04:10 PM

ערכת החייאה — Jun 23, 2010 2:03:36 PM

פינוי גזם ופסולת גושית לאתר המיחזור ליד הבריכה — Jun 23, 2010 2:01:36 PM