פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 157

שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 04.09.18.

מס' חברי ועד הנהלה : 7.

שמות המשתתפים בישיבה: זאב הראל, דני מדיוני, שחר סבוראי, מלי אורבך, דודי בנית.

שמות הנעדרים מהישיבה : רומי קנבל, שמואל כהן.

מוזמנים: פיני חלג – מזכיר. רואת ח"ן לימור עובד- ברית פיקוח.

סדר יום:

 1. הרמת כוסית לרגל ראש השנה.
 2. אישור מאזן האגודה לשנת 2017 - רואת ח"ן לימור עובד מברית פיקוח זומנה ל- 20:35.
 3. אישור פרוטוקול ישיבת ועד מיום20.08.18/
 4. אשרור שיפוץ מבנה המשמש את "אולה".
 5. מכתב משפחת ויילר בעניין החלפת הקרקעות.
 6. עו"ד אייל ביבר - דרישת שכר טרחה ללווי האגודה בתביעת חברים נ' האגודה ומשפ' קיסר.
 7. בקשה לעדכון שכר ריטיינר – עו"ד לנדנר.
 8. מינוי בורר / אישור הסכם בוררות בעניין תביעת עוזי מדיוני נ' האגודה.
 9. בריכת שחייה עדכון.
 10. הצעת מחיר שרותי ארכיב.
 11. טבלת מעקב.
 12. פניית שלמה עיני בעניין משפ' קנבל משק 78 - מגרש בהרחבה.- שלמה עיני זומן ל- 21:30.

14. הקצאת מגרש מס' 2 לאה אוליסקר לשעבר - שחר סבוראי.

החלטות:

 1. אישור מאזן האגודה לשנת 2017 - רואת ח"ן לימור עובד מברית פיקוח זומנה ל- 20:35:

לאחר הצגת המאזן ודוח רווח והפסד לשנת 2017 (מצ"ב) ע"י רואת ח"ן לימור עובד מברית פיקוח הוחלט להביא לאישור האסיפה את המאזן ודוח רווח והפסד לשנת 2017 כמו כן להמליץ בפני האסיפה לאשר חלוקת רווחים לשנים 2017 2018 עפ"י סעיף 62 לתקנות מס הכנסה.

 1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד מיום20.08.18/:

הוחלט לאשר את הפרוטוקול של ישיבת הועד מיום 20.08.18 (מצ"ב)

 1. אשרור שיפוץ מבנה המשמש את "אולה":

הוחלט לאשרר תוספת של 6000 ₪ בתוספת מע"מ זאת בהתאם ובהמשך לסבב הטלפוני בין חברי הועד בעניין שיפוץ מבנה המשמש את "אולה" של 6000 ₪ בתוספת מע"מ.

 1. מכתב משפחת ויילר בעניין החלפת הקרקעות.:

לאחר הקראת מכתבה של משפחת ויילר בעניין החלפת הקרקעות הוחלט לא לבצע את החלפה ולקבל את בקשת משפחת ויילר שלא לבצע את החלפה מאחר אין כל הצדקה להקמת בית ספר תיכון אזורי ולכן עניין החלפת הקרקע אינו רלוונטי לאור את הוחלט להנחות את אדריכל אבי בן גור לסמן את השטח החום בהתאם למיקום הנוכחי ועפ"י התב"ע הנוכחית.

מזכיר האגודה יעדכן את אדריכל את ועדת הקרקעות בהתאם.

 1. עו"ד אייל ביבר - דרישת שכר טרחה ללווי האגודה בתביעת חברים נ' האגודה ומשפ' קיסר:

הוחלט לאשר את דרישת השכר של עו"ד אייל ביבר ללווי האגודה בתביעת חברים נ' האגודה ומשפ' קיסר בסך של 12500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק עבור הגשת תשובה להמרצת הפתיחה או עבור בקשה לעיכוב הליכים וכן עבור הופעה אחת בדיון מקדמי וכן עבור הייעוץ והליווי המשפטי שניתן עד כה.

 1. בקשה לעדכון שכר ריטיינר – עו"ד לנדנר:

החבר זאב הראל הציג בפני חברי הועד כי נתקבלה דרישה לעדכון שכר הריטיינר של עו"ד זאב לנדנר ב- 500 ₪ לחודש בתוספת מע"מ זאת בנוסף ל- 2000 ₪ בתוספת מע"מ המשולם לו כיום. הוחלט לדחות את הדיון בבקשה עד לקבלת הצעת המחיר ממשרדו של עו"ד שלמה כהן למתן ולווי משפטי לועד האגודה. הנושא יובא לדיון בישיבת הועד הקרובה.

 1. מינוי בורר / אישור הסכם בוררות בעניין תביעת עוזי מדיוני נ' האגודה:

הוחלט לאשר את מר ניר עוז לשמש כבורר מוסכם בעניין תביעת עוזי מדיוני נ' האגודה כמו כן הוחלט לאשר את הסכם הבוררות (מצ"ב) עם עוזי מדיוני. החברים זאב הראל ושחר סבוראי מונו לשמש נציגי האגודה לעניין הבוררות.

מזכיר האגודה הונחה לעדכן את מר ניר עוז, להחתים את עוזי מדיוני על הסכם הבוררות ולקבוע מועדים לדיון.

 1. בריכת שחייה עדכון:

מזכיר האגודה עדכן את חברי הועד כי נתקבלה בקשה מאת מפעיל הבריכה אבי זיו לדחות את מועד פרעון המחאה בסך 52000 ₪ מ- 509.18 ל – 15.09.18. לאחר דיון בבקשה הוחלט כי המחאה תוצג לפרעון במועד כלומר ב- 5.09.18. מזכיר האגודה יעדכן בהתאם את מפעיל הבריכה אבי זיו.

 1. הצעת מחיר שרותי ארכיב.:

הדיון בנושא זה נדחה לישיבת הועד הקרובה.

 1. טבלת מעקב:

דיון בנושא זה נדחה לישיבת הועד הקרובה.
 1. פניית שלמה עיני בעניין משפ' קנבל משק 78 - מגרש בהרחבה.- שלמה עיני זומן ל- 21:30.

זאב הראל עדכן כי נעשתה פניה של אלרואי קנבל ושלמה עיני להציג בפני הועד את עניין הדרישה למגרש בהרחבה למשק 78. לאור חוו"ד של בא כוחה של האגודה עו"ד איתן פלג בנדון כי כל פנייה בנדון צריכה להיות מופנית אליו ומטופלת על ידו זאת ומאחר הנושא נמצא בהליך משפטי לא היה ניתן להיענות לבקשתם של אלרואי קנבל ושלמה עיני.

זאב הראל – יו"ר