טיפול בנמלת האש הקטנה - מכתב לתושבים 13.9.18

לתושבים שלום רב,


בבדיקה שנערכה במושב טל שחר אותרו במספר מקומות נגעים של נמלת האש הקטנה.

נמלת האש הקטנה הינה מין מזיק פולש בארצנו: הנמלים קטנות מאד, ועוברות ממקומות נגועים למקומות חדשים על ידי האדם כנוסעות סמויות בעציצים, שתילים ממשתלות, רסק עץ, עץ להסקה, אדמה ועוד.

נזקיה של נמלת האש רבים וכוללים, בין היתר, עקיצות כואבות, סיכון לזיהום, פגיעה בבעלי חיים ובגידולים חקלאיים. לפיכך, המשך הפצתה של נמלת האש גורם לפגיעה באיכות החיים, ונזק בריאותי וכלכלי ליישוב ולמדינה כולה.

מצ"ב לעיונכם חוות דעת מפורטת של המשרד להגנת הסביבה מחודש אפריל 2018 אודות נמלת האש הקטנה ונזקיה.

לאור זאת, בימים אלה יבצע הועד המקומי ניטור של נמלת האש בכל שטחי המושב וחצרות הבתים. במידה ובניטור ימצאו נגעים של נמלת האש, מזכירות המושב תודיע לכם על כך, על מנת שתפעלו לבצע הדברה בחצר המשק והבית לסילוק המפגע.

מוצע להשתמש במדביר מקצועי, וכן לפזר חומרי הדברה אחת לכמה חודשים בתיאום עם בעלי המקצוע בתחום וע"פ המלצתם, על מנת למנוע המשך הפצת הנמלה ביישוב ולנקוט באמצעים הנדרשים למניעת המפגע בעתיד.

מצורף קישור עם הנחיות כתובות לטיפול בנמלת האש הקטנה מאתר המשרד להגנת הסביבה וכן מידע לגבי משתלות נגועות שבהן נמצאה נמלת אש –


http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Pages/LittleFireAnt.aspx

הנחיות לטיפול בבית –


http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/pestcontrol/pests/documents/little-fire-ant.pdf

פרטים והצעות מחיר למדביר מקצועי – ניתן לקבל במזכירות היישוב בטל' -

08-9340825.
בברכה


ועד המקומי - מושב טל שחר