נושאי ביטחון – מושב טל שחר

 1. ועדת הביטחון של המושב פועלת מזה מספר חדשים במטרה לשפר את הביטחון ותחושת הביטחון של הקהילה.

 2. מאז הקמת הוועדה בוצעו מספר פעולות יזומות על ידי חברי ועדת הביטחון בשיתוף הוועד המקומי כגון: סקר ביטחון, שיפורים מיגונים הכוללים איתור פרצות וסגירתן, נעילות שערים, סיורי יום ולילה, בידוק ספוראדי בשער הכניסה והצבת מחסומים בסופי שבוע בכניסה והיציאה מהמושב למנוע נסיעה מסוכנת עם רכבי שטח.

 3. לאחרונה הוחלפו השערים הידניים בהיקף המושב לשערים חשמליים, והותקנו מצלמות אבטחה לטובת אחזור אירועים ופעילות העוסקת בבטיחות בכבישים.

 4. לאחר שבחנו את מגוון הנושאים הנדרשים לטיפול על מנת לשפר את הביטחון ותחושת הביטחון של התושבים/ות הגענו בשיתוף עם הוועד המקומי למסקנה כי הנושא החשוב ביותר הוא שילוב וביצוע של אבטחה אנושית במהלך הלילות או הימים.

 5. בחנו את היתכנות השבת חוק השמירה וביצוע על ידי חברה חיצונית כבעבר, אך הגענו למסקנה שהעלות הגבוהה ושלא ניתנת לאיזון בין התושבים בגלל אופן חלוקתה בחוק גדולה יותר מהתמורה. לפיכך הגענו למסקנה כי שמירה על ידי קהילת המושב התואמת את היכולת האישית של התושבים/ות, הינה הפתרון הנכון בעת הזו להגשמת מטרת ביטחון הקהילה והגברת תחושת הביטחון.

 6.  בהתאם לכך מיפינו את כל תושבי/ות המושב הבגירים עד גיל 65 ,להערכתנו על פי רשימה פוטנציאלית של בעלי כשירות לשמש כשומרים/רות שהוכנה, ומפתח של שני שומרים/רות במשמרת יצא לכל תושב/ת לשמור כפעמיים בשנה.

 7. תפיסת ההפעלה – היציאה לשמירה הינה בהתנדבות, כל התושבים/ות הכשירים/רות לשמירה ישובצו ברשימת השמירה ויקבע להם תאריך הביצוע, החלפות במועדים יבוצעו עצמאית בין השומרים/רות ללא מעורבות ועדת הביטחון או המזכירות.

 8. משך השמירה יעמוד על 4 שעות, בשעות הלילה החל מחצות או בשעות היום בזמן פעילות הגנים ובתי הספר, על פי האפשרות העומדת בפני צוות השמירה.

 9. הנחיות לשומרים לגבי אופן ביצוע השמירה יחולקו לכל צוות לקראת השמירה.

 10.  כל מי שלא יהיה מעוניין/ת להשתלב בפעילות השמירה יודיע/תודיע על כך למזכירות עם פרסום רשימת השמירה.

 11.  הפעלת השמירה במתכונת זו התקיימה בעבר במושב במשך תקופה ארוכה וברור לנו כי יתכנו שינויים באופן ביצוע השמירה. לאחר סבב ראשון של שמירה נפיק לקחים ונבצע שינויים בהתאם.

 12.  אנו מודים לכל התושבים/בות על שיתוף הפעולה וההירתמות למימוש משימה זו.

 

               בברכה                                                                 בברכה

            ועדת ביטחון                                                          ועד מקומי