החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר בהתאם להחלטת הועד מיום 5.11.18.

הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 09.12.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:


  1. החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר בהתאם להחלטת הועד מיום 5.11.18.


חוזר בנדון יופץ לקראת מועד האסיפה.


באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com