אישור מאזן האגודה לשנת 2017

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-0 18.10.18

אסיפה כללית – אגודה חקלאית


הננו להודיעכם כי ביום רביעי בתאריך 31.10.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:


  1. אישור מאזן האגודה לשנת 2017.
  2. חלקות רווחים בשנים 2017, 2018 לפי סעיף 62 לתקנות מס הכנסה.
  3. בחירת ועדת יזום ונכסים. (יופץ חוזר בנדון לקראת הדיון באסיפה הכללית)
מצ"ב תמצית מאזן האגודה לשנת 2017.


באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.הערות: - ניתן יהיה לקבל העתק המאזן לשנת 2017 ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com