ועדות משנה

ועדות משנה:
ועדת כספים ועדת מים וביוב ועדת היגוי/נהלים
שמואל כהן - יו"ר מיקי פרנקוביץ - יו"ר גיורא צורבל - יו"ר
גיורא צורבל עותי קיסר חיים דקל
דוד רון גבע שלמה עיני יאיר
מיקי פרנקוביץ שמואל כהן דוד רון
עותי קיסר נכט איתמר
לוינס ישעיהו
ועדת מטעים ועדת תכנון יזמות ועדת בריכת שחייה
נמרוד סופרי - יו"ר ויילר דוד - יו"ר ויילר דוד - יו"ר
גבע שלמה סבוראי שחר שמואל כהן
שמשון  הלוי כהן שמואל עוזי מדיוני
עותי קיסר דקל חיים גלי בן מיכאל
גיורא צורבל ניר סופר
לאה קיסר איסי פטורי
דוד רון
חגית בנית
פרויקט סולרי נציגי ועד בועדה להקצאת קרקע 
נמרוד סופרי - יו"ר שמואל כהן
דוד רון נמרוד סופרי
עותי קיסר
Comments