ועד אגודה חקלאית

חברי  ועד  החקלאי:
מיקי פרנקוביץ 050-4759037
שמואל כהן  052-6308888
עותי קיסר 054-4283741
דוד רון 054-4690053
נמרוד סופרי 050-5237324
גיורא צורבל 052-3579142
דקל חיים 052-4473911