ועדת חינוך

נשלח 25 ביולי 2011, 23:19 על ידי מושב טל שחר
אנו מזמינים חברים להצטרף לועדת חינוך תרבות ונוער, המעוניינים מוזמנים להודיע לאורן שפי במייל: osheffy@sourceit.co.il .
 
הנושאים בהם הועדה מטפלת:
א. העשרה לילדים, נוער ומבוגרים
ב. קן הנוער
ג. תרבות 60+
ד. ספורט
 
נשמח למעורבות פעילה של החברים.
 
אורן שפי
יו"ר ועדת חינוך תרבות וספורט
Comments