תרומה לדירת גרעין עודד

נשלח 2 באוג׳ 2011, 23:32 על ידי מושב טל שחר
לדירת הגרעין דרושות ספות שידות ומדפים.
המעוניינים יפנו לשרון כ"ץ לתיאום.
02-9900874, 0527250726
Comments