פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 6/2016

נשלח 20 ביוני 2016, 22:35 על ידי Dror Arbel


 

ישיבת ועד מקומי מתאריך 13.6.16

 

נוכחים-     זאב הראל,  מדיוני שי,  שמוליק יחיא, רומי קנבל , גלי בן מיכאל -   

                  חברי ועד מקומי

                

                  חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי

                  רוית אביב  - מנהלת פרוייקטים

                  מיקי פרנקוביץ –

                  בני אלירז – סגן ראש המועצה ונציג הישוב במועצה

 

נעדרו:  -    סופרי נמרוד,  דפנה ארבל

               

נושאים:

1.     פרישת רוית אביב

2.     הכנת נוסח פרסום למשרה שהתפנתה

3.     הכנה לישיבה עם ניב ויזל

4.     שונות

החלטות:

 

1.     פרישת רוית –  רוית הודיעה על התפטרותה, אנו מאחלים לה בהצלחה.

 

2.     לפרסם מכרז פנימי למשרת עבוד/ת במקום רוית עפ"י נוסח מצורף.

 

3.     הנושאים לישיבה עם מ"מ ראש המועצה ניב ויזל:

 

א.    היטל כבישים – יוצג ע"י זאב

ב.     הקמת בי"ס תיכון צומח בטל שחר – רומי

ג.       ביצוע גמר מדרכות – רוית

ד.     בי"ס צפית

ה.    העלאה חריגה של מיסי ארנונה ועד מקומי על עסקים - זאב

ו.       הסכם עם הועד החקלאי בנושא שטח להקמת בי"ס  - רומי

ז.      מגרש כדורגל - זאב

ח.    ניקוי המושב עם מטאטא כבישים – זאב

ט.    אתר גזם -זאב

י.       אתר מיחזור – קרטונים ובקבוקים -זאב

יא. תפקוד מוקד המועצה -רומי

 

הוחלט מי יציג כל נושא בדיון.

כמו כן הוחלט לבקש כי ורד כהן היועצת המשפטית של המועצה תוזמן .

 

4.     אתר מיחזור – הוחלט לזמן פגישה בשטח בהשתתפות: שמוליק כהן, זאב הראל, מיקי פרנקוביץ, אלי שדות, רומי קנבל, נמרוד סופרי, ביום שלישי או רביעי בשעה 20:00

 

 

                 

  

             ______________                  ________________              

                               יו"ר ועד –זאב הראל                      חותמת ועד מקומי            

Comments