פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

נשלח 17 במאי 2018, 2:59 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08


תאריך: 17.05.18


לחברים שלום,
הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

          משתתפים: אסי פטורי – יו"ר,  לילך ישראל, עוזי מדיוני.

                              פיני חלג – מזכיר האגודה

 


  1. הבחירות  לוועד האגודה  תתקיימנה ביום שני   21.05.18

בין  השעות 18.00-22.00 בספריה.


  1. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח  יצביע בשמו. בנוסף חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של כל חבר אגודה להצביע בשמו.


  1. בהצלחה לחברים המועמדים.
בברכה

ועדת קלפי

אסי פטורי – יו"ר

ליל ישראל

עוזי מדיוני


Comments