פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

נשלח 4 ביוני 2015, 4:52 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08


תאריך: 4.06.15


לחברים שלום,הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

          משתתפים:  צדוק דרור  – יו"ר הועדה, חגית בנית,

                               אסי פטורי- טלפונית, פיני חלג.בהמשך לפרוטוקולים 1 ו – 2 שפרסמה ועדת הקלפי.

הוחלט כי חברים הרתוקים לביתם ואין ביכולתם להגיע לספריה על מנת למלא את זכותם להצביע בבחירות לוועד האגודה ועפ"י התקנון אינם יכולים לתת יפוי כח -  מתבקשים להודיע טלפונית לחברי הועדה מראש והקלפי תגיע אליהם לביתם למימוש זכות הצבעה בין השעות 16.00-17.00:

צדוק דרור – 050-4477574

חגית בנית – 054-7741380

אסי פטורי – 050-5436383

פיני חלג (מזכיר) – 054-7448732.דגשים נוספים:

                    


  1. הבחירות תתקיימנה ביום שני 8.06.15 בין השעות 17.00-21.00 בספריה

  2. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח  יצביע בשמו. חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי/ת  ליפות כוחו של חבר אחר ובלבד שמיופה הכח לא יצביע עם יותר משני יפוי כח.

  3. בהצלחה למתמודדים.
בברכה

ועדת קלפי

צדוק דרור – יו"ר

חגית בנית

אסי פטורי
Comments