פרוטוקול ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת מיום 13.06.17

נשלח 13 ביוני 2017, 11:00 על ידי Dror Arbel