פרוטוקול אספה כללית נדחית

נשלח 28 בדצמ׳ 2015, 22:23 על ידי Dror Arbel
שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 28.12.15.

מס' חברי האגודה ביום האספה : 148.

מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 7.

מוזמנים: 

יו"ר האספה : גיורא צורבל.

מזכיר האספה: פיני חלג.  

סדר יום:

על סדר היום:

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2016.:

החלטות:

.

1. הוחלט פה אחד לאשר את תקציב האגודה לשת 2016.

                     ( - )                                                                               ( - )

             גיורא צורבל – יו"ר                                                            פיני חלג – מזכיר
ĉ
Dror Arbel,
28 בדצמ׳ 2015, 22:23
Comments