פרוטוקול אספה כללית נדחית

נשלח 21 באוק׳ 2015, 2:21 על ידי Dror Arbel

דף מס' 1


פרוטוקול אספה כללית נדחית


שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.


תאריך הישיבה : 18.10.15.

מס' חברי האגודה ביום האספה : 146.

מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 34.

מוזמנים:

יו"ר האספה : דני מדיוני.

מזכיר האספה: פיני חלג.  


סדר יום:


על סדר היום:

 1. קבלת חברים לאגודה:

  1. כרמל ודותן גורן – משק 38.

  2. איריס ורני דובנוב – משק 80.

  3. עדי הראל – משק 85.

  4. יצחקי ודינה לוי – משק 44.

  5. קרן ואיתי מדיוני – משק 3.

  6. איריס וליאור מדיוני – משק 20.

  7. סול ושלמה עיני – משק 84.

  8. ישראל אורית פטורי – משק 25.

  9. רועי פישמן – משק 5.

 2. אישור עקרוני לחלוקת רווחים בשנת 2014 עפ"י סעיף  62 לתקנות מס הכנסה.


החלטות:


.

 1. הוחלט פה אחד לקבל את החברים :

  1. כרמל ודותן גורן – משק 38.

  2. איריס ורני דובנוב – משק 80.

  3. עדי הראל – משק 85.

  4. יצחקי ודינה לוי – משק 44.

  5. קרן ואיתי מדיוני – משק 3.

  6. איריס וליאור מדיוני – משק 20.

  7. סול ושלמה עיני – משק 84.

  8. ישראל אורית פטורי – משק 25.

  9. רועי פישמן – משק 5.


 1. הוחלט לאשר עקרונית כי חלוקת הרווחים בשנת 2014 עפ"י סעיף  62 לתקנות מס הכנסה.

בעד – 19  נגד – 0

החלטה נתקבלה.

                    ( - )                                                                               ( - )

            דני  מדיוני – יו"ר                                                            פיני חלג – מזכיר
Comments