מקלטים

נשלח 23 באוג׳ 2011, 2:53 על ידי מושב טל שחר
ברצוננו לעדכן את התושבים כי המקלטים הציבוריים מוכנים לזמן חירום.
מפתחות למקלטים נמצאים במזכירות ואצל החברים המתגוררים בסמיכות למקלט.
מקלט מול המזכירות - מפתח נמצא אצל דיירי משפ' בן שטרית.
מקלט צרכניה - מפתח אצל משפ' דקל חיים.
מקלט סגל - מפתחות אצל משפ' סגל.
במקרה חירום המקלטים יהיו פתוחים לציבור.
Comments