מכתב לחברים משרון

נשלח 18 באוג׳ 2010, 1:15 על ידי מושב טל שחר


לאחר 3 שנים ,אני מסיימת את עבודתי.

תודה לתושבים שנתנו מילה טובה והושיטו יד לעזרה.

תודה לוועד המקומי שתמך,התעניין וקידם עניינים חינוכיים.

המפגש עם בני הנוער והילדים הוא מרגש ומלמד .

אני מאחלת בהצלחה לרווית אביב שמחליפה אותי בתפקיד.בברכה,

שרון כ"ץ
Comments