הזמנה לאסיפה כללית נדחית – אגודה חקלאית

נשלח 17 במרץ 2014, 23:54 על ידי מושב טל שחר

                                                              תאריך: 18.03.14

 

הזמנה לאסיפה כללית נדחית – אגודה חקלאית

 

הננו להודיעכם כי ביום שני  בתאריך  31.03.14 תתקיים אסיפה כללית נדחית  של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

 

1.     בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולועדת ביקורת.

 

 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

 

                                                                                       המזכירות

 

Comments