הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

נשלח 12 באפר׳ 2018, 23:56 על ידי Dror Arbel


הננו להודיעכם כי ביום שני   בתאריך  30.04.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:


  1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה.

  2. אישור הסכם התקשרות עם חברת אברך אלון / הסדרת פעילות מול רמ"י  – ת. תדלוק פנימית מושב טל שחר.באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.הערות:  העתק מהסכם המוצע  יופץ כשבוע ימים לפני מועד האסיפה. ניתן יהיה לקבלו ממזכירות האגודה  ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ. בברכה

 פיני חלאג – מזכיר

 מושב טל שחר

 halagp@gmail.com


Comments