הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

נשלח 11 באפר׳ 2016, 23:07 על ידי Dror Arbel
טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08 

       תאריך: 12.04.16

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית 

הננו להודיעכם כי ביום שני  בתאריך  2.05.16 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 

באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

                                                                                       המזכירות

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08 

       תאריך: 12.04.16

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית 

הננו להודיעכם כי ביום שני  בתאריך  2.05.16 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר 

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולועדת ביקורת. 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 

באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

                                                                                       המזכירות
Comments