רשימת חברי ועד חקלאי ועדות משנה

נשלח 24 במאי 2011, 0:31 על ידי מושב טל שחר   [ עודכן 24 במאי 2011, 0:36 ]
חברי  ועד  החקלאי:
שם נייד
ויילר דוד- יו"ר 050-6990040
שמואל כהן  052-6308888
עותי קיסר 054-4283741
סבוראי שחר 054-2233232
עיני יאיר 054-3066479
גיורא צורבל 052-3579142
דקל חיים 052-4473911
ועדות משנה:
ועדת כספים ועדת מים וביוב ועדת היגוי/נהלים
ויילר דוד  - יו"ר עיני יאיר - יו"ר גיורא צורבל - יו"ר
שמואל כהן  עותי קיסר חיים דקל
עיני יאיר גבע שלמה עיני יאיר
מיקי פרנקוביץ שמואל כהן
נכט איתמר
ישעיהו לוינס
מיקי פרנקוביץ
ועדת מטעים ועדת תכנון יזמות ועדת בריכת שחייה
טרם נקבע הרכב הועדה ויילר דוד - יו"ר שמואל כהן - יו"ר
סבוראי שחר ויילר דוד
כהן שמואל עוזי מדיוני
דקל חיים גלי בן מיכאל
גיורא צורבל ניר סופר
לאה קיסר
נציגי הועד בועדה להקצאת קרקע לחברים:  שמואל כהן,  נמרוד סופרי
Ĉ
מושב טל שחר,
24 במאי 2011, 0:33
Comments