הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 15.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

נשלח 14 בדצמ׳ 2017, 4:49 על ידי Dror Arbel

14.12.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית


הננו להודיעכם כי ביום שני  בתאריך  15.01.18  תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:


  1. תקנון חדש לאגודה -  – פניית חברים ועדכון התקדמות הטיפול בהגשתו לאסיפה, הצגת התקנון ודיון.באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.הערות:  - לקראת האסיפה יישלח לכל החברים חוזר המציג את העקרונות והדגשים בתקנון החדש. כמו כן יהיה ניתן לקבל העתק מהתקנון החדש  ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ. בברכה

 פיני חלאג – מזכיר

 מושב טל שחר

 halagp@gmail.comComments