הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

נשלח 17 בספט׳ 2015, 1:36 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

                                                       תאריך: 25.08.15

אסיפה כללית – אגודה חקלאית -

הננו להודיעכם כי ביום ראשון  בתאריך  18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

 

1.    קבלת חברים לאגודה:

א.      כרמל ודותן גורן – משק 38.

ב.       איריס ורני דובנוב – משק 80.

ג.        עדי הראל – משק 85.

ד.       קרן ואיתי מדיוני – משק 3.

ה.      איריס וליאור מדיוני – משק 20.

ו.        סול ושלמה עיני – משק 84.

ז.        אורית פטורי – משק 25.

ח.      רועי פישמן – משק 5.

 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

 

                                                                                       המזכירות

Comments