הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות

נשלח 8 ביוני 2015, 23:52 על ידי Dror Arbel

מושב טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מתאריך: 8.06.15
לכבוד

חברי האגודה החקלאית טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מא.נ.,הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות


להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 8.06.15 :מס חברי האגודה ביום ההצבעה 143.

מס' המשתתפים בהצבעה           124.

מס' קולות הפסולים                  1.      

  1. שמואל כהן    – 89

  2. עתניאל קיסר -  77

  3. הראל רינה     – 72             

4   אסף אביב      - 53


      לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.

בברכה

וועדת קלפי

צדוק דרור –יו"ר

חגית בנית

אסי פטורי


Comments