עדכון מועד אסיפה אסיפה כללית של חברי טל-שחר )משקים( הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 05.08.18 בשעה 11:00 בבית העם

נשלח 22 ביולי 2018, 7:35 על ידי Dror Arbel
לתשומת לבכם:
האספה  הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם.
מצ"ב חוזר  מעודכן.
Ċ
Dror Arbel,
22 ביולי 2018, 7:35
Comments