אתר מושב טל שחר

טלפונים שימושיים: 
 

מושב טל שחר הימים הראשונים

נחל שורק

לפרסום מודעות על גבי האתר לחצו כאן

לפרסום דירות להשכרה על גבי האתר לחצו כאן

ניתן עכשיו לפרסם ישירות גם ללוח קח תן של המושב בפייסבוק לפרסום  לחץ כאן


חדשות טל שחר

 • הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה   דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090   15.11.15 חברים שלום,     הנדון: הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה       מזומן בזה מפגש נוסף להרחבת הדיון וליבון נושאים שונים בקשר לתקנון המוצע ובמטרה לאפשר לכלל ציבור החברים להביע דעה,     הנכם מוזמנים לדיון נוסף בנושא   אשר יתקיים ביום שני 23.11.15 בשעה 20:00 בבית העם.       נא השתתפותכם.     בברכה, ועד ההנהלה    
  נשלח 15 בנוב׳ 2015, 3:27 על ידי Dror Arbel
 • זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090טל שחר, 15.10.15חברים שלום,הנדון: זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודהרקעשדרוג תקנון האגודה הובא לדיון באסיפה כללית שכונסה ביום ה - 03.09.2015באסיפה הכללית הובעו דעות שיש צורך בעדכון התקנון, גישה זו התקבלה על דעת כל משתתפי האספה.מיד למחרת האסיפה, הועברו התקנון הנוכחי (התקף) וטיוטת התקנון המשודרג בצרוף נוסח החלטת האסיפה לכל החברים בעלי כתובות דואר אלקטרוני. כמו כן החומר המודפס הונח בתאי הדואר של החברים ופורסם באתר האינטרנט של המושב זאת בכדי לאפשר לכל החברים להיות מעורבים בתהליך ולהביע עמדות בכל נושא וסעיף הכלולים בתקנון.על מנת לקדם את תהליך ההבנה וליבון הנושאים השונים ...
  נשלח 24 באוק׳ 2015, 23:01 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול אספה כללית נדחית דף מס' 1פרוטוקול אספה כללית נדחית שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.תאריך הישיבה : 18.10.15.מס' חברי האגודה ביום האספה : 146.מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 34.מוזמנים: יו"ר האספה : דני מדיוני.מזכיר האספה: פיני חלג.  סדר יום:על סדר היום:קבלת חברים לאגודה:כרמל ודותן גורן – משק 38.איריס ורני דובנוב – משק 80.עדי הראל – משק 85.יצחקי ודינה לוי – משק 44.קרן ואיתי מדיוני – משק 3.איריס וליאור מדיוני – משק 20.סול ושלמה עיני – משק 84.ישראל אורית פטורי – משק 25.רועי פישמן – משק 5.אישור עקרוני לחלוקת רווחים בשנת 2014 עפ"י סעיף  62 לתקנות מס הכנסה.החלטות:.הוחלט פה אחד לקבל את החברים :כרמל ודותן גורן – משק ...
  נשלח 21 באוק׳ 2015, 2:21 על ידי Dror Arbel
 • האגודה החקלאית ותקנונה   האגודה החקלאית ותקנונה באסיפה כללית שהתקיימה ב- 2/9/15 בהשתתפות כ 30 חברי אגודה בנושא עדכון תקנון האגודה התקבלו בהסכמה כללית העקרונות הבאים. ·         יש צורך  לעדכון תקנון האגודה במטרה:  להתאימו למציאות הקיימת היום ולזו שאנו רוצים לקבוע לעצמנו לעתיד כחברי האגודה. ·         תהליך עדכון התקנון יהיה פתוח, שקוף וישתף את כל חברי האגודה; ·         לצורך כך פורסם לכל החברים התקנון הישן הקיים של האגודה ואת ההצעה לעדכון התקנון שהוכנה על ידי  וועדה שמונתה לצורך כך ע"י הוועד המנהל (התקנון המוצע); ·         הוחלט ששלב ראשון בתהליך יהיה דיון פתוח במהלך 3 חודשים שכל חבר באגודה יוכל להשתתף בו, להביע את דעתו הכתב בעל פה ובאתר האינטרנט של המושב וכי לאחריו תתקיים אסיפה כללית לדיון בהצעות החברים לקביעת המשך התהליך. מעיון בשני התקנונים ...
  נשלח 21 באוק׳ 2015, 2:19 על ידי Dror Arbel
 • זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090טל שחר, 15.10.15חברים שלום,הנדון: זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודהרקעשדרוג תקנון האגודה הובא לדיון באסיפה כללית שכונסה ביום ה - 03.09.2015באסיפה הכללית הובעו דעות שיש צורך בעדכון התקנון, גישה זו התקבלה על דעת כל משתתפי האספה.מיד למחרת האסיפה, הועברו התקנון הנוכחי (התקף) וטיוטת התקנון המשודרג בצרוף נוסח החלטת האסיפה לכל החברים בעלי כתובות דואר אלקטרוני. כמו כן החומר המודפס הונח בתאי הדואר של החברים ופורסם באתר האינטרנט של המושב זאת בכדי לאפשר לכל החברים להיות מעורבים בתהליך ולהביע עמדות בכל נושא וסעיף הכלולים בתקנון.על מנת לקדם את תהליך ההבנה וליבון הנושאים השונים ...
  נשלח 15 באוק׳ 2015, 0:44 על ידי Dror Arbel
 • הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים אל: החבריםדברי הסבר על ההליך עצמו ראשית מבקש ועד האגודה להבהיר, כי על המושב לא חל כל חיוב שהוא על פי הדין לקיים מכרז בהתקשרויות שבינו לבין אחרים, לרבות בהתקשרות למול חבריו.פניית המושב לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, אינה נעשית על כן בדרך של מכרז,  אלא כשמה כן היא, בקשה לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, ולפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.הועד גם מבהיר כי הוא שומר לעצמו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הזכות לנהל הליך של מו"מ ו/או הליך התמחרות עם ולמול המציעים כולם או עם חלק מהם. לתשומת לב המציעים, יש לתת הצעה עבור כל השטח ולא מחיר לדונם – ראה סעיף 5 בנוסח ההזמנה.  הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע ...
  נשלח 13 באוק׳ 2015, 5:25 על ידי Dror Arbel
הצג הודעות 1 - 6 מתוך 178. הצג עוד »