אתר מושב טל שחר

טלפונים שימושיים: 
 

מושב טל שחר הימים הראשונים

נחל שורק

לפרסום מודעות על גבי האתר לחצו כאן

לפרסום דירות להשכרה על גבי האתר לחצו כאן

ניתן עכשיו לפרסם ישירות גם ללוח קח תן של המושב בפייסבוק לפרסום  לחץ כאן


חדשות טל שחר

 • הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם. טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08                                                       תאריך: 25.08.15אסיפה כללית – אגודה חקלאית -הננו להודיעכם כי ביום ראשון  בתאריך  18.10.15תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.על סדר היום: 1.    קבלת חברים לאגודה:א.      כרמל ודותן גורן – משק 38.ב.       איריס ורני דובנוב – משק 80.ג.        עדי הראל – משק 85.ד.       קרן ואיתי מדיוני – משק 3.ה.      איריס וליאור מדיוני – משק 20.ו.        סול ושלמה עיני – משק 84.ז.        אורית פטורי – משק 25.ח.      רועי פישמן – משק 5. באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום ...
  נשלח 17 בספט׳ 2015, 1:36 על ידי Dror Arbel
 • הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2 טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפקס: 08-9340825תאריך 17.09.15לחברי ותושבי טל שחר שלום,הנדון: הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2דברי הסבר על ההליך עצמו מושב טל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה  מחברי ותושבי מושב טל שחר להציע הצעות לשימוש זמני בבית מגורים במשק עזר מס' 2. פניית זו, אינה נעשית בדרך של מכרז, לפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.זמינות המבנה לשימוש הינה מיידית  ולתקופה קצובה.המציע שהצעתו תבחר ע"י האגודה יחתום על הסכם לשימוש זמני בלתי מוגן.                  כל המעוניין יגיש את הצעתו למזכירות האגודה ויכלול בהצעתו:                                                 גובה דמי שכירות חודשיים שבכוונתו להציע.במידה והמציע  מבקש לבצע ...
  נשלח 17 בספט׳ 2015, 1:34 על ידי Dror Arbel
 • שדרוג תקנון האגודה בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 3.09.15 מובאים בזאת לידיעת כלל ציבור החברים  נוסח תקנון האגודה הנוכחי שבתוקף וכן את  נוסח התקנון המתוקן כפי גובש ע״י ועדת התקנון. בתחתית העמוד תוכלו למצוא מסמך נוסח נוכחיטיוטה לדיון - נכון ליום 3.9.15תקנוןפרק א' - מבוא1. שם האגודה ומענהשם האגודה: טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (אגודה מס' 570006411). מען האגודה: טל שחר, ד.נ. עמק שורק.2. מטרות האגודהלמעשה מדובר בסעיף זה בסיבות שבגללן החברים התאגדו במסגרת המושב - האגודה. כל פעולה של האגודה צריכה בדרך כלשהי להיות תורמת לאחת מהמטרות שמפורטות בסעיף. בתקנון הקיים המטרות כוללות מעורבות גדולה בהרבה של האגודה בעסקיהם האישיים של החברים. (א) ארגון חבריה במסגרת של אגודה חקלאית ...
  נשלח 3 בספט׳ 2015, 23:07 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול אספה כללית נדחית שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.תאריך הישיבה : 02.09.15.מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 21.מס' חברי האגודה ביום האספה : 144.מוזמנים: עו"ד ענבל זוסמן.מזכיר האספה: פיני חלג.  יו"ר האספה : חיים דקל.סדר יום:1. הסבר תיקון התקנון.2. בחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לאישור תיקון תקנון האגודה. החלטות:.1. הוחלט להסיר מסדר היום את נושא בחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לאישור תיקון תקנון האגודה.2. ניתן הסבר לתהליך תיקון התקנון והאספה החליטה להמשיך בתהליך תיקון התקנון בשיתוף מלא של ציבור החברים ולפרסם לציבור החברים את התקנון הקיים ואת התקנון המוצע בשלמותו שועדת התקנון גיבשה, זאת על מנת לקבל את בתום 3 חודשים מיום פרסום התקנון הקיים והתקנון המוצע תכונס ...
  נשלח 2 בספט׳ 2015, 22:37 על ידי Dror Arbel
 • בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ טל: 08-9340825, פקס:08-9353090                תאריך:  25.08.15                                                                                                                                                 אל: חברי טל-שחר מאת: מזכירות טל-שחר                                                   הנדון: בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר 1.  מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות מחיר עבור עיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים      כ– 342 דונם :       א. 37 דונם –  חלקת המטע המשמיש לשעבר.       ב. 50 דונם –  בגוש ה – 500 דונם.       ג. 25 דונם  -  ליד המאגר בסמוך למתקן לטיהור מים שלישוניים.       ד. 200 דונם – זיתים מבוגרים לשעבר.       ה. 15 דונם  - לשעבר "אדינגר – מרקוביץ".       ו. 15  דונם  -  ליד משק שרה רז ומצדו הדרומי.             ניתן לעיין במפה הנמצאת במזכירות     את ההצעות כשהן חתומות ע"י המגישים יש להגיש עד יום שני  07.09.15 שעה ...
  נשלח 25 באוג׳ 2015, 2:13 על ידי מושב טל שחר
 • עדכון תקנון האגודה נוסח קיים נוסח מוצע חלק ב' תנאי החברות חלק ב' תנאי החברות 1.      הכשרת החברים א.       חברי האגודה יהיו: (1)   האנשים המשתתפים בבקשת הרישום; (2)   אנשים וגופים אחרים המתקבלים כחברים מדי פעם בפעם בהתאם לתקנות הללו; בתנאי שבמקרה הפסקת חברותו של חבר, או במקרה של העברת נחלתו לאחר, יתקבל הבעל החדש של הנחלה כחבר לאגודה אם הוא כשיר לכך בהתאם לתקנות אלו וזה בהתאם לפרוצדורה המפורטת בתקנות 2 ו-3 להלן. ב.       כל חבר יהיה: (1)   תושב קבוע במושב או איש החושב להתיישבות במושב טל שחר. (2)   בעל אופי טוב. (3)   בן 18 לכל הפחות. (4)   אדם שאינו חבר באגודה אחרת, אשר מטרותיה דומות למטרות האגודה הזאת. (5)   חבר ב"ניר בע"מ" ובחברת העובדים בע"מ. 1.      כשירות לחברות ...
  נשלח 20 באוג׳ 2015, 0:13 על ידי מושב טל שחר
הצג הודעות 1 - 6 מתוך 171. הצג עוד »