אתר מושב טל שחר


טלפונים שימושיים:
 
 

מושב טל שחר הימים הראשונים

נחל שורק

לפרסום מודעות על גבי האתר לחצו כאן

לפרסום דירות להשכרה על גבי האתר לחצו כאן

ניתן עכשיו לפרסם ישירות גם ללוח קח תן של המושב בפייסבוק לפרסום  לחץ כאן


חדשות טל שחר

 • ועד בית הכנסת מושב טל שחר לחברי ותושבי מושב טל שחר  א,ג,נ,.  כפי שרבים מכם מבחינים,  בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שדרוג מבנה בית הכנסת לרווחת באי בית הכנסת.שדרוג בית הכנסת כרוך בעלויות רבות וגבוהות. מקורות המימון לביצוע השדרוג מגיעים מכספי תרומות ונדרים שהצטברו בקופת בית הכנסת וקבלנים / בעלי מקצוע שחלקם תרם את העבודה וחלקם תרם עבודה וחומרים והשתתפות האגודה החקלאית.. למרות האמור לעיל חסרים כספים לסיום השדרוג לשם כך ועד בית הכנסת  פונה לחברי ותושבי המושב לגלות רוחב לב ולתרום לבית הכנסת על מנת להשלים את המימון החסר לסיום השדרוג. מטרתנו היא לסיים את השדרוג לקראת החגים הבאים עלינו לטובה. אנא תרמו בעין יפה ונדיבה ותבוא עליכם הברכה. את התרומות ניתן להעביר למזכירות האגודה ו/או לידי אסי פטורי ו ...
  נשלח 18 באוג׳ 2016, 20:37 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 6/2016  ישיבת ועד מקומי מתאריך 13.6.16 נוכחים-     זאב הראל,  מדיוני שי,  שמוליק יחיא, רומי קנבל , גלי בן מיכאל -                     חברי ועד מקומי                                  חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי                  רוית אביב  - מנהלת פרוייקטים                  מיקי פרנקוביץ –                  בני אלירז – סגן ראש המועצה ונציג הישוב במועצה נעדרו:  -    סופרי נמרוד,  דפנה ארבל               נושאים:1.     פרישת רוית אביב2.     הכנת נוסח פרסום למשרה שהתפנתה3.     הכנה לישיבה עם ניב ויזל4.     שונותהחלטות: 1.     פרישת רוית –  רוית הודיעה על התפטרותה, אנו מאחלים לה בהצלחה. 2.     לפרסם מכרז פנימי למשרת עבוד/ת במקום רוית עפ"י נוסח מצורף. 3.     הנושאים לישיבה עם מ"מ ראש המועצה ניב ויזל: א.    היטל כבישים – יוצג ע"י זאבב.     הקמת בי"ס תיכון צומח בטל שחר – רומיג.       ביצוע גמר מדרכות ...
  נשלח 20 ביוני 2016, 22:35 על ידי Dror Arbel
 • תוצאות הבחירות לועד האגודה שהתקיימו ב 23.5.16 תוצאות הבחירות לועד האגודה שהתקיימו ב 23.5.16
  נשלח 23 במאי 2016, 21:16 על ידי Dror Arbel
 • תקנון טיוטה לדיון - נכון ליום 11.4.16 לחברים שלום, מובא לידיעתכם נוסח מתוקן של התקנון המוצע הכולל את העדכונים והשינויים בעקבות הערות והצעות חברים שעלו במפגשים הפתוחים שהתקיימו בנושא. תקנון פרק א' - מבוא  1. שם האגודה ומענה שם האגודה: טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (אגודה מס' 570006411). מען האגודה: טל שחר, ד.נ. עמק שורק. 2. מטרות האגודה (א) ארגון חבריה במסגרת של אגודה חקלאית שיתופית לצורך שיפור מצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי. (ב) מתן שירותים לחבריה ולאחרים. (ג) ניהול זכויות של קרקע ומים תוך שמירה, עד כמה שניתן, על שוויון בין החברים. (ד) ביצוע פעולות ומילוי תפקידים הקשורים בניהול האגודה. (ה) פיתוח ענפים כלכליים. 3. סמכויות האגודה האגודה רשאית ומוסמכת, לשם השגת מטרותיה, להוציא לפועל את הפעולות הבאות או כל חלק מהן לפי ...
  נשלח 19 במאי 2016, 8:13 על ידי Dror Arbel
 • הצגת מועמדות לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08תאריך: 16.05.16לחברי האגודה החקלאית שלום,א,ג,נ,. הנדון:  הצגת מועמדות לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית של אגודת פרוזדור ירושלים            אגח"ש לפיתוח בע"מלקראת כינוס האסיפה הכללית השנתית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ עלינו לבחור נציג האגודה לאסיפה זו.חברים המעוניינים לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית השנתית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ יציגו את מועמדותם במזכירות האגודה לא יאוחר מיום שלישי  – 31.05.16 בשעה 12.00.במידה ויהיו יותר ממועמד אחד  תכונס אסיפה כללית לבחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לבחירת המועמד  אשר יהיה  נציג האגודה בוועידה ...
  נשלח 16 במאי 2016, 13:28 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול ועדת קלפי מספר 2
  נשלח 16 במאי 2016, 12:56 על ידי Dror Arbel
הצג הודעות 1 - 6 מתוך 191. הצג עוד »