אתר מושב טל שחר

טלפונים שימושיים: 
 

מושב טל שחר הימים הראשונים

נחל שורק

לפרסום מודעות על גבי האתר לחצו כאן

לפרסום דירות להשכרה על גבי האתר לחצו כאן

ניתן עכשיו לפרסם ישירות גם ללוח קח תן של המושב בפייסבוק לפרסום  לחץ כאן


חדשות טל שחר

 • עדכונים בנושא השאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין מיום 8.07.15 : לחברים שלום,   בהתאם להחלטת ועד האגודה מאמש ובהתאם להנחיתו להלן מס' עדכונים בנושא השאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין מיום 8.07.15 :   1. מועד הגשת הצעות נדחה ליום ראשון 16.08.15 שעה 12:00. 2. תקופת העיבוד הינה לשנתיים החל מ- 1.10.15 ועד 30.09.17.   חוזר מעודכן יופץ לחברים בתאי הדואר ביום ראשון הקרוב  2.08.15.   לידיעתכם     בברכה פיני חלג - מזכיר מושב טל שחר 054-7448732       -- בברכה פיני חלג - מזכיר 054-7448732    
  נשלח על ידי מושב טל שחר
 • הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות מושב טל שחרמושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מתאריך: 8.06.15לכבוד חברי האגודה החקלאית טל שחרמושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מא.נ.,הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירותלהלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 8.06.15 :מס חברי האגודה ביום ההצבעה 143.מס' המשתתפים בהצבעה           124.מס' קולות הפסולים                  1.       שמואל כהן    – 89עתניאל קיסר -  77הראל רינה     – 72             4   אסף אביב      - 53       לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.בברכהוועדת קלפיצדוק דרור –יו"רחגית בניתאסי פטורי
  נשלח 8 ביוני 2015, 23:52 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3 טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מדואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08תאריך: 4.06.15לחברים שלום,הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3           משתתפים:  צדוק דרור  – יו"ר הועדה, חגית בנית,                                אסי פטורי- טלפונית, פיני חלג.בהמשך לפרוטוקולים 1 ו – 2 שפרסמה ועדת הקלפי.הוחלט כי חברים הרתוקים לביתם ואין ביכולתם להגיע לספריה על מנת למלא את זכותם להצביע בבחירות לוועד האגודה ועפ"י התקנון אינם יכולים לתת יפוי כח -  מתבקשים להודיע טלפונית לחברי הועדה מראש והקלפי תגיע אליהם לביתם למימוש זכות הצבעה בין השעות 16.00-17.00:צדוק דרור – 050-4477574 חגית בנית – 054-7741380 אסי פטורי – 050-5436383פיני חלג (מזכיר) – 054-7448732. דגשים נוספים:                     הבחירות תתקיימנה ביום ...
  נשלח 4 ביוני 2015, 4:52 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקל ועדת קלפי 2
  נשלח 1 ביוני 2015, 22:10 על ידי Dror Arbel
 • פרוטוקול ועדת קלפי מס 1
  נשלח 19 במאי 2015, 7:43 על ידי Dror Arbel
 • הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים אל: החבריםדברי הסבר על ההליך עצמו ראשית מבקש ועד האגודה להבהיר, כי על המושב לא חל כל חיוב שהוא על פי הדין לקיים מכרז בהתקשרויות שבינו לבין אחרים, לרבות בהתקשרות למול חבריו.פניית המושב לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, אינה נעשית על כן בדרך של מכרז,  אלא כשמה כן היא, בקשה לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, ולפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.הועד גם מבהיר כי הוא שומר לעצמו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הזכות לנהל הליך של מו"מ ו/או הליך התמחרות עם ולמול המציעים כולם או עם חלק מהם. לתשומת לב המציעים, יש לתת הצעה עבור כל השטח ולא מחיר לדונם – ראה סעיף 5 בנוסח ההזמנה.  הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע ...
  נשלח 14 באפר׳ 2015, 0:09 על ידי Dror Arbel
הצג הודעות 1 - 6 מתוך 164. הצג עוד »